ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ วิน เนอร์

บริษัท เกรทฮิลล์ จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ วินเนอร์ กลิ่นผสมอาหาร กลิ่น ครีม

  คุณสมบัติ
     วินเนอร์ กลิ่นครีม เหมาะสมที่จะใช้สำหรับแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครีมเป็นส่วนผสม ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เค้กที่ใช้ครีมในการแต่งหน้าเค้ก ท่านสามารถใช้กลิ่นครีม ตราวินเนอร์ แต่งผสมลงในเนื้อครีมเพื่อแต่งกลิ่นให้เนื้อครีมมีความหอมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลิ่นครีม ตราวินเนอร์ ยังเหมาะสมที่ใช้แต่งกลิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ขนมที่ใช้ครีมเป็นส่วนประกอบ เช่น เอแคลร์ไส้ครีม เป็นต้น